Annedals Allservice reparation

Vi hjälper dig!

 

 

Annedals Allservice reparerar samtliga fabrikat av värmepumpar på marknaden inriktade mot mindre fastighet. Genom åren har vi skapat oss en bred kompetents samt erfarenhet av reparation samt felsökning av värmepump, se nedan för exempel på reparation samt felsökning, kontakta oss för mer info!

 

 

Bergvärme:

 

 • Felsökning fastpris
 • Felsökning och åtgärd av el fel, signal fel
 • Byte cirkulationspumpar
 • Byte ventiler
 • Byte kopplingar
 • Byte givare/termostater
 • Byte shunt/växelventil (även byte insattser om möjligt för ett lägre pris för kund)
 • Byte kompressorsats
 • Åtgärd läckage

 

Annedals Allservice hanterar även avancerad problematik som t.ex. kan gälla friläggande av borrhåll, läckage bergvärmekrets osv, kontakta oss för mer info!

 

 

Luftvattenpump:

 

 • Felsökning fastpris
 • Felsökning och åtgärd av el fel, signal fel
 • Byte cirkulationspumpar
 • Byte ventiler
 • Byte kopplingar
 • Byte givare/termostater
 • Byte shunt/växelventil (även byte insattser om möjligt för ett lägre pris för kund)
 • Byte kompressorsats
 • Åtgärd läckage

 

Annedals Allservice hanterar även avancerad problematik som t.ex. kan gälla ominstallation enhet, gjutning av fundament osv, kontakta oss för mer info!

 

 

Frånluftsvärmepump:

 

 • Felsökning fastpris
 • Felsökning och åtgärd av el fel, signal fel
 • Byte cirkulationspumpar
 • Byte ventiler
 • Byte kopplingar
 • Byte givare/termostater
 • Byte shunt/växelventil (även byte insattser om möjligt för ett lägre pris för kund)
 • Byte kompressorsats
 • Åtgärd läckage
 • Injustering frånluft (ventilation frånluft/avluft)

 

Annedals Allservice hanterar även avancerad problematik som t.ex. kan gälla ominstallation ny installation. Kontakta oss för mer info!

 

 

Golvvärme:

 

Golvvärme är ett vanligt och uppskattat komplement till ovan värmepumpssystem, installerad golvvärme kan dock ibland vara en källa till återkommande samt svårdiagnostiserade problem. Annedals Allservice har en bred erfarenhet av att felsöka, reparera samt ställa in golvvärme med t.ex. byte av don samt övrig åtgärd.

Kontakta oss för mer info!

 

 

Luftvärmepump:

 

 • Byte av fläktmotorer
 • Felsökning och åtgärd av el fel, signal fel
 • Omdragning kylslinga
 • Ominstallation (vid t.ex. behov av flytt utomhusenhet eller innedel)
 • Åtgärd läckage

 

 

 

Annedals Allservice hanterar även felsökning samt reparation på oljesystem, sjövärme, pelletts samt andra uppvärmningssystem.

 

Annedals Allservices supportavdelning har öppet alla dagar i veckan med JOUR under helger och kvällar.

Vi tillhanda håller VVS/KYL-Jour samt EL-Jour dygnet runt alla dagar i veckan. För mer info se "Kontakt" Annedals Allservice