Luftvärmepump

 

Installation av Luftvärmepump

 

Installation av luftvärmepump utförs alltid utifrån de förutsättningar som finns i fastigheten, värmebehov samt estetiska ställningstaganden men strukturellt så är grunden alltid denna samma i installationen av en luft/luft. Installationen är oftast tekniskt enkel men kan dock vara tidskrävande samt kräva ett bra öga för det estetiska samt noggrannhet i detaljarbete. Nedan följer en redogörelse av de grundläggande momenten i installation luft/luft:

 

 

  1. Genomgång med kund av bästa placering gällande inndedel värmepump samt utedel gällande.

 

  1. Uppsättning av bakstycke innerdel där den ska sitta på vägen, kontrollmontering av innerdel för bedömning följt av håltagning genom väg.

 

  1. Montering av kylslingor mot innerdel samt elkabel följt av uppsättning av innerdel på väg med ev justeringar

 

  1. Uppsättning väggstativ alt markstativ, vid markstativ ska även underlaget förberedas med singelgrus samt plattor alt att betongfundament gjuts följt av montering av utedel värmepump på stativ.

 

  1. Uppsättning av rörkanal på fasad mot utedel.

 

  1. Dragning av kylslinga samt elkabel mot utedel alt dragning av el mot alt el källa följt av montering av kylslinga samt elkabel mot resp. kopplingspunkt med justeringar av kylslinga i rörkanal.

 

  1. Vaccumsugning av kylsinga med vakuumpump samt manomeneterkontroll.

 

  1. Öppning av spindelventiler för påförsel av köldmedium.

 

  1. Driftsättning med igång start av värmepump med effektmättning samt kontroll av tryck, läcksökning som är ett återkommande moment enligt kylcertifikatet i handhavande av köldmedium vid punkt 8.

 

  1. Vid godkänd driftsättning fylls håltagningen igen med lämplig isolering samt att ett installationsprotokoll utfärdas av kyltekniker.

 

 

Beräknad arbetstid: 4-12 timmar beroende på längd mellan inne och utedel samt antal håltagningar och installationshöjd på enhet.

 

Bilder på färdiga installationer kan du se här!

 

 

Annedals Allservices supportavdelning har öppet alla dagar i veckan med JOUR under helger och kvällar.

Vi tillhanda håller VVS/KYL-Jour samt EL-Jour dygnet runt alla dagar i veckan. För mer info se "Kontakt" Annedals Allservice