Luftvattenpump

 

Installation Luftvattenpump

 

Installation av luftvattenpump utförs alltid utifrån de förutsättningar som finns i fastigheten, värmebehov samt estetiska ställningstaganden.

 

Dom estetiska ställningstagandena kommer ofta i andrahand då man är begränsad vid installationen då inne enheter alltid måste installeras i anslutning till husets värmesystem men strukturellt så är grunden ofta den samma i installationen av en luft/vatten.

 

Installationen kan många gånger vara tekniskt komplex, tidskrävande samt kräva ett bra öga för det estetiska samt noggrannhet i detaljarbete med ett

visst inslag av VVS arbete.

 

Installationen kräver även flera moment som vi inte skriver om här t.ex. ev expansionskärl installation, montering av givare etc.

Nedan följer en redogörelse av de grundläggande momenten i installation luft/vatten:

 

 

  1. Genomgång med kund av bästa placering gällande värmeväxlare, ackumulatortank med tillbehör alt hel enhet/skåp innefattande samtliga komponenter som är aktuella för installation inne i fastigheten, detta kan variera något beroende på fabrikat av luftvattenpump. Följt av genomgång placering av utedel.

 

  1. Montering av ackumulatortank med tillbehör alt enhetsskåp med koppling mot husets värmesystem via lödning alt klämringskopplingar beroende på tidigare installerat värmesystem alt status i kopplingsrum.

 

  1. Håltagning vägg mot utedel.

 

  1. Montering utedel på stativ, vanligast är att utedel monteras på markstativ med förberedande markarbete.

 

  1. Dragning av kylslingor från värmeväxlare mot utedel

 

  1. Vaccumsugning kylslingor

 

  1. Driftsättning med en ganska omfattande inställningsprocedur följt av effektmättningar.

 

  1. Fyllning av håltagning med rek isolering, rörkanal kan även användas i installationen beroende på placeringar av dom olika enheterna. Läcksökning är ett moment som förekommer under hela installationen i dom moment där man handhar köldmedium.

 

  1. Installation OK med upprättande av installationsprotokoll av kyltekniker.

 

 

 

Beräknad arbetstid: 2-5 dagar beroende på förutsättningar i fastighet.

 

Bilder på färdiga installationer kan du se här!

 

 

Annedals Allservices supportavdelning har öppet alla dagar i veckan med JOUR under helger och kvällar.

Vi tillhanda håller VVS/KYL-Jour samt EL-Jour dygnet runt alla dagar i veckan. För mer info se "Kontakt" Annedals Allservice