Annedals Allservice Värmepump

 

 

Nedan följer kontrollpunkter vid service för dom vanligaste värmepumpssystem som vi arbetar med.

 

Annedals Allservice handar även service samt åtgärd på oljesystem,varmvattenberedare, sjövärme, jordvärme samt andra relaterade system, kontakta kundservice alt Jour för åtgärd.

 

 

Service av frånluftsvärmepump:

 

 • Kontroll fläktar
 • Kontroll filterrum/filter
 • Kontrollventiler - Säkerhetsventil - Påfyllningsventil - Avstängventil - Blandventil
 • Kontroll koppplingsrum
 • Läcksökning
 • Avluftning beredare
 • Gaspåfyllning - Gasmängd R407C/R410A - Gastyp (vid behov, upp till 100g ingår)
 • Kontroll cirkpump
 • Avluftning värmesystem
 • Tryck Värme / BAR - TRYCK Kyla / BAR - VACCUM TORR / MILLIBAR

 

Service av bergvärmepump:

 

 • Kontroll beredare
 • Kontroll smutsfilter
 • Kontroll ventiler - Säkerhetsventil - Påfyllningsventil - Avstängventil - Blandventil
 • Kontroll Kopplingsrum
 • Läcksökning
 • Avluftning Beredare
 • Kontroll Brinevätska (vid behov, upp till 1 l brinevätska ingår)
 • Kontroll cirkpump
 • Avluftning Värmesystem
 • Kontroll K-Koplingar
 • Kontroll isolering Kalla sidan
 • Gaspåfyllning - Gasmängd R407C/R410A - Gastyp (vid behov, upp till 100g ingår)

 

Service av luftvattenpump:

 

 • Kontroll beredare -
 • Kontrollventiler - Säkerhetsventil - Påfyllningsventil - Avstängventil - Blandventil
 • Kontroll Kopplingsrum
 • Läcksökning
 • Avluftning beredare
 • Kontroll Isolering y-del
 • Kontroll cirkpump
 • Avluftning Värmesystem
 • Avluftning ytterdel
 • Kontroll K-kopplipumpngar
 • Kontroll isoleringväg
 • Kontroll fundamental ytterdel
 • Gaspåfyllning - Gasmängd R407C/R410A - Gastyp (vid behov, upp till 100g ingår)

 

Service av luftluftpump:

 

 • Kontroll funktion Värme in - Värme ut -
 • Läcksökning
 • Gaspåfyllning - Gasmängd R407C/R410A - Gastyp (vid behov, upp till 100g ingår)
 • Kontroll fläktmotor
 • Kontroll rördrag
 • Tryck Värme / BAR - Tryck kyla / BAR - VACCUM TORR / MILLIBAR

   

   

  Mindre skillnader i ovan punkter kan förekomma beroende på enhet.